Plan pracy 2008, plan regat, rejsów, konferencji ...

P i l s k i O k r ę g o w y Z w i ą z e k Ż e g l a r s k i
TERMINARZ ŻEGLARSKI NA 2009 r.

I. Terminarz regat okręgowych.

02-03.05. – IV Regaty o Srebrna Szeklę Szwajcarii Chodzieskiej (Omega
std. i sport.) – KŻ ,,Opty” Chodzież.

30.05. - III Regaty ,, Match Racing” – Puchar jez. Sarcz
(Omega – jachty organizatora) –HOW MDK Trzcianka

06-07.06.- IV Regaty Żeglarskie z okazji ,,Dnia Dziecka”,Puchar
Burmistrza Rogoźno ( OPP,Cadet)– KŻ,, Kotwica” Rogoźno

ODWOŁANE/PRZENIESIONE– XXXIX Regaty o Błękitną Wstęgę jez. Miejskiego w Chodzieży
(ChKŻ LOK Chodzież)

13-14.06. – XIX Regaty AKZ 90 Wałcz w Nakielnie – Otwarcie sezonu na
jez. Bytyń Wlk. - klasy wolna, Orion, Sasanka, Spark oraz
Omega std. i sport. (AKŻ 90 Wałcz)

27-28.06. – XXVIII Regaty o Puchar jez. Durowskiego ( OPP, F, Omega
std. i sport) oraz XXXIII Otwarte Żeglarskie Mistrzostwa
Pilskiego OZŻ w kl. Finn i OKD ( LKS i T ,,Neptun”
Wągrowiec/ Pilski OZŻ.

15-16.08. – VII Memoriał Cz. Janusa w kl. OPP i Puchar Dyr. RCK w
Rogoźnie w kl. Cadet ( KŻ ,,Kotwica” Rogoźno.)

25 -26.07 – V Regaty o Puchar Jakuba – Patrona Miasta Wągrowiec (OPP,
C, OKD, F, Omega Std. i Sport) – LKSiT ,,Neptun”
Wągrowiec.

01-02.08. - XXI Regaty o Puchar KŻ ,,Kliwer” w kl. ,,wolnej” i
Przesiadkowe Mistrzostwa Piły w kl. Orion, Omega w
Drzewoszewie (KŻ ,,Kliwer” Piła).

22.08. - X Puchar Grodu Staszica w kl. OPP i OPP – UKS
(UKŻ ,,Wodniak” Piła).

05-06.09. -XXXIII Żeglarskie Otwarte Turystyczne Mistrzostwa
Pilskiego OZŻ w kl.T-1,T-2 i T-3 oraz Omega std. i sport.
Drzewoszewo ( Pilski OZŻ)

12 -13.09. – VII Żeglarskie Regaty Turystyczne o Puchar Prezesa Philips
Lighting Poland S.A. – Drzewoszewo. Klasy: T-1,T-2, T-3
oraz Omega std. i sport – KŻ ,,Szkwał” PLP Piła.

19 -20.09. – XXVIII Jesienny Puchar Klas ( OPP i Cadet, Finn, OKD) i IV
Wągrowiecki Puchar kl. Omega ( Omega std. i sport.) –
LKSiT ,,Neptun” Wągrowiec

26-27.09. – XXX Jubileuszowe Ogólnopolskie Regaty Turystyczne o
Puchar Jesiennej Bryzy w Drzewoszewie . Klasy: T-1,T-2,T-3
oraz Omega std.i sport. – TKŻ ,, Bryza” Trzcianka.

03-04.10. XXXIII Otwarte Żeglarskie Mistrzostwa Pilskiego OZŻ
w klasie OPP i OPP UKS ,Cadet– Chodzież - ( Pilski OZŻ
oraz KŻ,, Opty” Chodzież i ChKŻ LOK Chodzież)

03-04.10. – V Regaty Match - Racing Nakielno ( kl. Spark – jachty
organizatora) – AKŻ 90 Wałcz

Uwaga : Szczegółowe programy regat, klasy jachtów ,zasady przeprowadzenia regat, przepisy, warunki zakwalifikowania do regat, bezpieczeństwo, opłaty, ubezpieczenie sprzętu i uczestników, informacje kwatermistrzowskie itp. zawierać będą ZAWIADOMIENIA O REGATACH których opublikowanie – najpóźniej 3 tygodnie przed regatami – należy do obowiązków organizatora. Jeden egzemplarz zawiadomienia o regatach należy przekazać do Pilskiego OZŻ.

II. Rejsy na s/y Śniadecki .(J-80,załoga 8 os. +kpt.)

Rejs I : 19 - 24.05.2009r. – m. Bałtyckie ; rejs stażowo- szkoleniowy na st. sternika jachtowego, zgłoszenia wstępne do 10.02.2009 r. ostateczne/wiążące do 28.02.2009 r. (Organizator rejsu : Pilski OZŻ )

Rejs II : 09 - 22.08.2009 r.– m. Północne – m. Bałtyckie
( Amsterdam - Cuxhaven – K.Kiloński – Sassnitz – Kołobrzeg), zgłoszenia do 15.02.2009 r. ( organizator rejsu : Pilski OZŻ)

III. Rejs śródlądowo – zalewowy ( jachty Venus /NCŻ – w ramach porozumienia Pilski OZŻ – AWFiS Gdańsk)

06-14.06 : Gdańsk Górki Zachodnie – porty Zalewu Wiślanego – Gdańsk Górki Zachodnie ( zgłoszenia do 10.02.2009 r.) Organizator rejsu: Pilski OZŻ (uwaga : szczegółowy termin rejsu – do uzgodnienia)

IV. Szkolenie i obozy żeglarskie, egzaminy.

1.Szkolenie na uprawnienia Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ

- w zależności od zainteresowania ofertą, termin zgłaszania
kandydatów – do 31 marca 2009r. do Pilskiego OZŻ
(w przypadku małej liczby zgłoszeń istnieje możliwość
organizacji szkolenia wspólnie z WOZŻ w Poznaniu lub ZOZŻ w
Szczecinie
2.Sternik jachtowy (na zakończenie kursów planowane egzaminy
praktyczne)
I grupa: 15-20.08.2009r.- promocyjny kurs okręgowy z wykorzystaniem bazy szkoleniowej i sprzętowej (s/y Unia) Narodowego Centrum Żeglarstwa w Gdańsku–Górkach Zachodnich w ramach umowy o współpracy między Pilskim OZŻ i AWFiS Gdańsk (dla osób zdecydowanych do przystąpienia do egzaminu wymagany jest staż morski 200 godz.) Szacunkowy koszt całkowity z wyżywieniem, czarterem itp. – nie powinien przekroczyć 555 zł./os. w przypadku grupy pięciu kursantów. Zgłoszenia do 15.02.2009 r.
II grupa : 20.08 – 23.08.2009 r. – kurs okręgowy z wykorzystaniem bazy j.w. na st. jachtowego – glównie dla uczestników rejsu nr 1 na s/y Śniadecki ( 19-24.05.2009 r.)

Zagadnienia szczegółowe dot. szkolenia zawiera Komunikat nr 1/09 z 14.01.2009 r. w sprawie organizacji szkolenia i egzaminów na stopień sternika jachtowego i młodszego instruktora żeglarstwa dostępny w Pilskim OZŻ, klubach stowarzyszonych oraz na stronie www.bytyn.trz.pl.

3.Obozy szkoleniowe w bazie POZŻ Próchnówko (jez.Bytyń Wlk.)

turnus I – 28.06 – 11.07. – Żeglarskie szkolenie podstawowe wg.
programu Junga-Kadet i obóz żeglarski na uprawnienia
żeglarza jachtowego dla dzieci i młodzieży.
( org.: Pilski OZŻ /BPTiR ,,Ferajna” Poznań)
turnus II – 12.07. – 25.07.- HOW MDK Trzcianka
turnus III - 26.07. - 07.08.- termin wolny !
turnus IV –08.08. – 22.08.- KŻ ,,Opty” Chodzież

Uwaga : Użytkowanie bazy w Próchnówku wymaga szczegółowych uzgodnień w terminie do 15.03.2009 z Pilskim OZŻ. Obsady bosmanów poza terminami turnusów wyznacza i koordynuje Pilski OZŻ. Baza i Przystań POZŻ w Próchnówku czynna będzie w sezonie 2009 od 14.06 do 27.09.

4. Egzaminy na uprawnienia żeglarza jachtowego

- w terminach i miejscach na podstawie zgłoszeń organizatorów
szkolenia uzgodnionych z Pilskim OZŻ.

V. KONFERENCJE, NARADY.

01.03. (niedziela) – IX Sejmik Pilskiego OZŻ ( Piła, Aula Zespołu Szkól
Muzycznych w Pile, ul. Browarna)

15.03. (niedziela) – Kursokonferencja Okręgowego Kolegium Sędziów Pilskiego OZŻ ( Chodzież , sala konferencyjna ,,Prima Bistro” na Pływalni Delfin)

żeglarska o jez. Bytyń Wlk. i jednocześnie strona informacyjna Pilskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego www.pya.org.pl - PZŻ Warszawa www.energetyk.9g.pl – Puchar Wlkp Omega www.pozz.poznan.pl- Wielkopolski OZŻ www.zozz.com.pl Zachodniopomorski OZŻ www.ncz.awf.gda.pl –Narodowe Centrum Żeglarstwa www.optimist.sails.pl- NSKO www.klasaomega.pl.- Zw.Klasy Omega www.opty.trz.pl.- KŻ OPTY Chodzież www.akz90.pl – AKŻ 90 Wałcz http://kh24.webpark.pl ChKŻ LOKChodzież www.kotwica.trz.pl –KZ Kotwica Rogoźno www.neptun.za.pl- LKSiT Neptun Wągrowiec www.zeglarze.trz.pl – HOW MDK Trzcianka www.kliwer.pila.pl KŻ Kliwer Piła www.mewa.pila.pl – KŻ Mewa Piła - UKŻ Wodniak Piła

Artykuł ze strony BYTYŃ - Nieformalne Niestowarzyszenie miłośników żeglarstwa. Pilski Okręgowy Związek Żeglarstwa POZŻ
http://www.bytyn.trz.pl/