Przechodni Puchar Jeziora Durowskiego dla najlepszej drużyny żeglarskiej w regatach sezonu.

  1. Puchar jest przechodni i będzie wręczony na rok klubowi który zdobędzie najwięcej punktów w regatach organizowanych w całym sezonie na Jeziorze Durowskim.
  2. Gdy do danej klasy zostanie zapisana pewna ilość jachtów np. 10 to najwięcej punktów (równą ilości jachtów zapisanych tj. 10 ) otrzyma najlepszy jacht. Kolejne jachty będą otrzymywały kolejno o jeden punkt mniej . Przy dziesięciu jachtach zgłoszonych do regat za drugie miejsce klub otrzyma 9 pkt. Ostatni otrzyma 1 punkt.
  3. Kluby oceniane będą jednocześnie za najlepsze wyniki oraz za liczbę jachtów zgłoszonych do poszczególnych regat. Zwycięży klub który po wszystkich regatach otrzyma największą liczbę punktów.

Wyniki osiągnięte przez kluby po dotychczasowych regatach- patrz

>> załącznik (w formacie pdf, otwiera się w nowym oknie) <<

Artykuł ze strony BYTYŃ - Nieformalne Niestowarzyszenie miłośników żeglarstwa. Pilski Okręgowy Związek Żeglarstwa POZŻ
http://www.bytyn.trz.pl/