Protokół uzgodnień dot. Organizacji regat

W zależności od rangi regat poniższy protokół uzgodnień z udziałem organizatora regat i sędziego głównego powinien być sporządzony najpóźniej 3 tygodnie przed planowaną datą imprezy. Wskazanie wykonawcy określonego zadania powinno nastąpić w miarę możliwości imiennie.

 

Protokół uzgodnień dot. Organizacji regat pod nazwą:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data regat: . . . . . . . . . . . . . . . .

 • KOMISJA SĘDZIOWSKA
 • Sędzia Główny : ………………………………………………..(lic. Nr ………..)
 • Z-ca SG : ………………………………………………………(lic. Nr ………..)
 • Sekretarz : ………………………………………………………(lic. Nr ………..)
 • Członek : ………………………………………………………(lic. Nr ………..)
 • Członek : ………………………………………………………(lic. Nr ………..)
 • Obsługa komputera : ……………………………………………………………..
 • WYPOSAŻENIE KS
 • Statek KS wraz z silnikiem i kotwicami zapewnia : ………………………………….
 • Maszt sygnałowy z min. 6-cioma flaglinkami zapewnia : ……………………………..
 • Komplet flag (flagi MKS + niebieska) zapewnia : ……………………………………..
 • Znaki kursowe (4 szt.) z linami i obciążeniem zapewnia : ……………………………..
 • Znak startu i mety (szt. ….) : …………………………….
 • Tuba elektroakustyczna (sprawna) : …………………………….
 • Nabieżnik : ……………………………..
 • Dodatkowa łódź z silnikiem : …………………………….
 • Paliwo do łodzi i statku KS : …………………………….
 • Dzwon sygnałowy / buczek lub tp. : …………………………….
 • ZABEZPIECZENIE TECHNICZNE I RATOWNICZE
 • Łodzie ratownicze (ilość osób na łodzi. …) - sztuk : …………
 • Szef zabezpieczenia ratowniczego: …………………………………… tel. …………
 • Łódź techniczna (2 osoby) do ustawiania trasy itp. – sztuk : …………….
 • Szef zabezpieczenia trasy : ……………………………………………. tel. ………....
 • Pomocnik szefa trasy : ……………………………………………. tel. ………....
 • Lekarz regat : ……………………………………………. tel. ………....
 • Łączność bezprzewodowa (ratownicy- SG- szef trasy): ………………………………
 • SEKRETARIAT I INNE USTALENIA ORGANIZACYJNE
 • Siedziba Komisji Sędziowskiej : ……………………………………………………..
 • Komputer z drukarką i papierem : …………………………………………………..
 • Przyjmujący wpisowe : ……………………………………………..… tel. …………
 • Łączność Sekretariatu ze statkiem KS : ……………………………………………..
 • Lokalizacja oficjalnej tablicy ogłoszeń : …………………………………………….
 • Druki regatowe zapewnia : ……………………………………………………………
 • Maszt na lądzie (sygn. komunikatów, itp.) : …………………………………………
 • Spinacze , zszywacz , pluskiewki , pisaki itp. : ………………………………………..
 • Ubezpieczenie regat : …………………………………………………………………
 • Opracowanie zawiadomienia o regatach (kto ?) : ……………………………………
 • Tekst zawiadomienia uzgodniony z SG : tak / nie
 • Publikacja zawiadomienia (kto ? gdzie ? kiedy?) : ……………………………………
 • Opracowanie Instrukcji Żeglugi (kto ?) : ……………………………………………..
 • Prowadzący ceremonię otwarcia regat : ………………………………………………
 • Prowadzący ceremonię zamknięcia regat : …………………………………………...
 • Nagłośnienie otwarcia i zakończenia (aparatura) : …………………………………….
 • Nagrody ,regulamin nagród , organizacja wręczania : …………………………………
 • Dyplomy i ich wypisanie (kto?) : ……………………………………………………..
 • Baza sprzętu uczestników regat:

- m-ce postoju łodzi i samochodów : ………………………………………………
- m-ce hangarowania osprzętu / żagli : ………………………………………………
- organizacja dozoru łodzi / osprzętu (dzień / noc) : ………………………………..
- serwis szkutniczy : …………………………………………………………………

 • Baza zakwaterowania uczestników regat : ……………………………………………
 • Baza wyżywienia uczestników regat : ………………………………………………..
 • Baza wyżywienia sędziów , ratowników i obsł. tech. : ………………………………..
 • Zakwaterowanie sędziów : …………………………………………………………….
 • Wynagrodzenia :

- sędziowie : ………………………………………………………………………
- obsługa techniczna : ……………………………………………………………
- ratownicy : ………………………………………………………………………
- lekarz : …………………………………………………………………………..

 • Organizacja imprez towarzyszących : …………………………………………………
 • Rzecznik prasowy regat : ……………………………………………………………...
 • Organizacja odpraw (sędziów , obsługi tech. ratowników ,lekarza): ……………………
 • Kierownictwo regat : Sędzia Główny - ……………………………………………….

Prezes Klubu - ………………………………………………….
Oficjalny sponsor - ……………………………………………..

 • INNE UWAGI I USTALENIA

...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

za zgodność ustaleń :
Organizator : ………………………………………………………… podpis ……………
Sędzia Główny : …………………………………………………….. podpis ……………

………………………… dnia ……………………

 

(sporządzić w 2 egzemplarzach – po jednym dla organizatora i sędziego głównego)

Szablon w formacie doc do pobrania >>tutaj<<

Artykuł ze strony BYTYŃ - Nieformalne Niestowarzyszenie miłośników żeglarstwa. Pilski Okręgowy Związek Żeglarstwa POZŻ
http://www.bytyn.trz.pl/