Regaty o Szeklę Szwajcarii Chodzieskiej.

REGATY ŻEGLARSKIE O "SREBRNĄ SZEKLĘ SZWAJCARII CHODZIESKIEJ" 02-03 MAJ 2009 Kliknij, otwiera się w nowym oknie w formacie pdf.

W regatach startowały klasy: FINN , OMEGA SPORT, OMEGA STANDARD

Artykuł ze strony BYTYŃ - Nieformalne Niestowarzyszenie miłośników żeglarstwa. Pilski Okręgowy Związek Żeglarstwa POZŻ
http://www.bytyn.trz.pl/