Zachęcamy do dokumentowania działalności żeglarskiej w naszym regionie.

Zachęcamy do dokumentowania działalności żeglarskiej w naszym regionie.

W 2011 roku minie 35 lat działalności żeglarskiej na terenie Północnej Wielkopolski i na Pojezierzu Wałeckim pod auspicjami Pilskiego OZŻ. Sporo działo się w minionych latach tak w Okręgu jak i w klubach członkowskich Pilskiego OZŻ w naszym żeglarskim światku. Najwyższy czas, aby w jakiś sposób systemowy udokumentować tę działalność. Będzie to główne zadanie Komisji Historycznej Pilskiego OZŻ. Ale sama ,,Wysoka Komisja” bez aktywnego włączenia się klubów i wielu osób – świadków żeglarskiej działalności – zadania tego nie jest w stanie wykonać. Liczymy więc na szeroką współpracę w ocaleniu od zapomnienia naszej wspólnej żeglarskiej historii. Pilski OZŻ dysponuje niezłą i obszerną dokumentacją faktograficzną , są nawet opracowania naukowe i popularno-naukowe. Nie wszyscy zapewne wiedzą , że Pilski OZŻ dysponuje takimi bardzo ciekawymi opracowaniami, naszpikowanymi faktami historycznymi dot. naszego regionu jak:

Justyna Rosiak : Działalność Organizacji Związku Harcerstwa Polskiego we Wronkach (UAM Poznań, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Kulturoznawstwa ( rozdział ,,5 Wodna Drużyna Harcerska im. Floriana Marciniaka”, Poznań 2003)

Joanna Kędziora : Marketing usług w organizacjach pozarządowych na przykładzie Pilskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego ( Wydział Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2003)

Małgorzata Radomska : Rozwój turystyki wodnej na obszarze Pojezierza Chodzieskiego i Wałeckiego ( Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Zakład Geografii Społecznej i Turystyki Instytutu Geografii UMK w Toruniu, Toruń 2008)

Ryszard Jastrzębski : Żeglarstwo w Trzciance w latach 1964 – 2005, Kalendarium (Trzcianka 2006 )

Piotr Ratajczak : 70 lat żeglarstwa w Rogoźnie ( 1935 – 2005), Rogoźno 2006 Oczywiście jeżeli kogoś bliżej zainteresują ww. pozycje – zachęcamy do kontaktu z Biurem Pilskiego OZŻ. Tyle informacji ,,na dobry start” na początek dokumentowania żeglarskiej historii naszego regionu. Kolejne ,,newsy” o działaniach Komisji Historycznej Pilskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego już wkrótce!

Artykuł ze strony BYTYŃ - Nieformalne Niestowarzyszenie miłośników żeglarstwa. Pilski Okręgowy Związek Żeglarstwa POZŻ
http://www.bytyn.trz.pl/