terminaż żeglarski 2010

P i l s k i O k r ę g o w y Z w i ą z e k Ż e g l a r s k i

TERMINARZ ŻEGLARSKI NA 2010 r.

I. Terminarz regat okręgowych.

08-09.05.

– V Regaty o Srebrna Szeklę Szwajcarii Chodzieskiej (Omega std. i sport.) – KŻ „Opty” Chodzież.

29.05.

- IV Regaty “Match Racing” – Puchar jez. Sarcz (Omega – jachty organizatora) –HOW MDK Trzcianka

05-06.06.

- V Regaty Żeglarskie z okazji „Dnia Dziecka”,Puchar Burmistrza Rogoźno ( OPP,Cadet)– KŻ „Kotwica” Rogoźno

12-13.06.

– XXXIX Regaty o Błękitną Wstęgę jez. Miejskiego w Chodzieży - ChKŻ LOK Chodzież

19-20.06.

– XX Regaty AKZ 90 Wałcz w Nakielnie – Otwarcie sezonu na jez. Bytyń Wlk. - klasy T1, T2, Orion, Sasanka 620, Spark
oraz Omega std. i sport. - AKŻ 90 Wałcz

26-27.06.

– XXIX Regaty o Puchar jez. Durowskiego ( OPP, F, Omega std. i sport) oraz XXXIV Otwarte Żeglarskie Mistrzostwa
Pilskiego OZŻ w kl. Finn i OKD. KŻ „Neptun” Wągrowiec i Pilski OZŻ.

10-11.07.

– XX Regaty Piwne – „Nieoficjalne Piwne Mistrzostwa Polski”. Regaty bez podziału na klasy. Jez. Bytyń Wielki AKŻ 90
Wałcz oraz „Mistrz Piwny” z roku 2009.

24 -25.07

– VI Regaty o Puchar Jakuba – Patrona Miasta Wągrowiec (OPP, C, OKD, F, Omega Std. i Sport) – KŻ „Neptun”
Wągrowiec.

07-08.08.

- XXII Regaty o Puchar KŻ „Kliwer” w klasach : T1, T2, Spark Sasanka 620. Przesiadkowe Mistrzostwa Piły w kl. Orion
i Omega. Jez. Bytyń Wielki - KŻ ,,Kliwer” Piła.

14.08.

– Regaty Samotników – jez. Bytyń Wielki – AKŻ 90 Wałcz

14-15.08.

– Regaty – Rogoziński Puchar Klasy Omega (Omega Std. i Sport) - KŻ ,,Kotwica” Rogoźno.

21.08.

- XI Puchar Grodu Staszica w kl. OPP i OPP – UKS (UKŻ ,,Wodniak” Piła).

04-05.09.

-XXXIV Żeglarskie Otwarte Turystyczne Mistrzostwa Pilskiego OZŻ w kl.T-1,T-2, Orion, Spark, Sasanka 620
oraz Omega std. i sport. Jez. Bytyń Wielki- Drzewoszewo ( Pilski OZŻ)

11-12.09.

– VIII Żeglarskie Regaty Turystyczne o Puchar Prezesa Philips Lighting Poland S.A. – Drzewoszewo. Klasy: T-1,T-2, Orion, Sasanka 620, Spark oraz Omega Std. i sport – Jez. Bytyń Wielki - KŻ „Szkwał” Philips Piła.

11-12.09.

XXXIV Otwarte Żeglarskie Mistrzostwa Pilskiego OZŻ w klasie OPP i OPP UKS ,CadetPiła Zalew Koszyce
(Pilski OZŻ oraz UKŻ „Wodniak” Piła

18-19.09.

– XXIX Jesienny Puchar Klas ( OPP i Cadet, Finn, OKD) oraz V Wągrowiecki Puchar kl. Omega Std. i Sport –
KŻ „Neptun” Wągrowiec

26-27.09.

– XXXI Ogólnopolskie Regaty Turystyczne o Puchar Jesiennej Bryzy w Drzewoszewie . Klasy: T-1,T-2, Orion, Sasanka 620, Spark oraz Omega Std. i Sport. – Jez. Bytyń Wielki - TKŻ "Bryza" Ujście.

Wszystkie imprezy ujęte w kalendarzu imprez organizowane przez kluby z Pilskiego OZŻ będą klasyfikowane w Pucharze Pilskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego 2010 w klasach:
T1 , T2 , Orion , Sasanka 620 , Spark , Omega Std., Omega Sport,
Optymist , Cadet , Finn i OKD
Warunkiem końcowej klasyfikacji klasy w Pucharze Pilskiego OZŻ jest przeprowadzenie przynajmniej 4 regat i start w każdej imprezie minimum 4 jachtów danej klasy.

Uwaga : Szczegółowe programy regat, klasy jachtów ,zasady przeprowadzenia regat, przepisy, warunki zakwalifikowania do regat, bezpieczeństwo, opłaty, ubezpieczenie sprzętu i uczestników, informacje kwatermistrzowskie itp. zawierać będą ZAWIADOMIENIA O REGATACH których opublikowanie – najpóźniej 3 tygodnie przed regatami – należy do obowiązków organizatora. Jeden egzemplarz zawiadomienia o regatach należy przekazać do Pilskiego OZŻ.

Inne Regaty promowane przez Pilski OZŻ

05-06.06.

– I Regaty o Puchar Szwjcarii Chodzieskiej – Puchar Polski w klasie Omega. Klasa Omega Std. i Sport. Jez. Miejskie –
Ch.T.Ż. „HALS” Chodzież

II. Rejsy na s/y Śniadecki .(J-80,załoga 8 os. +kpt.)

Rejs I : 28.05 - 06.06.2010r.

– m. Bałtyckie (Górki Zachodznie – Bornholm – Górki Zachodnie ) rejs stażowo-tyrystyczny. Organizator rejsu: Pilski OZŻ i K.Ż. „OPTY” Chodzież

Rejs II : 31.07 – 07.08.2010 r.

m. Bałtyckie – rejs stażowo-szkoleniowy. Organizator rejsu: Pilski OZŻ i K.Ż. „NEPTUN” Wągrowiec

Rejs III : 07 - 14.08.2010 r.

– m. Bałtyckie (Górki Zachodnie –Ystad – Górki Zachodnie) rejs stażowo-szkoleniewy. Organizator rejsu: Pilski OZŻ i K.Ż. „Szkwał” Philips

III. Rejs śródlądowo – zalewowy ( jachty Venus /NCŻ – w ramach porozumienia Pilski OZŻ – AWFiS Gdańsk)

06-14.06

Gdańsk Górki Zachodnie – porty Zalewu Wiślanego – Gdańsk Górki Zachodnie ( zgłoszenia do 10.02.2009 r.) rganizator rejsu: Pilski OZŻ (uwaga : szczegółowy termin rejsu – do uzgodnienia)

IV. Szkolenie i obozy żeglarskie, egzaminy.

02-14.07 : Ryn

Szkolenie na uprawnienia Młodszego Instruktora
Żeglarstwa PZŻ oraz Instruktora Żeglarstwa PZŻ.
termin zgłaszania kandydatów – do 31 marca 2010r. do POZŻ

17-30.07 : Górki Zachodnie

Szkolenie na stopień Sternika Jachtowego (na zakończenie kursów planowane egzaminy praktyczne) promocyjny kurs okręgowy z wykorzystaniem bazy szkoleniowej i sprzętowej Narodowego Centrum Żeglarstwa w Gdańsku–Górkach Zachodnich w ramach umowy o współpracy między Pilskim OZŻ i AWFiS Gdańsk (dla osób zdecydowanych do przystąpienia do egzaminu wymagany jest staż morski 200 godz.) Zgłoszenia do 31.03.2010r.

Obozy szkoleniowe w bazie POZŻ Próchnówko (jez.Bytyń Wlk.)

turnus I – 27.06 – 10.07.

– Żeglarskie szkolenie podstawowe wg. programu Junga-Kadet i obóz żeglarski na uprawnienia
żeglarza jachtowego dla dzieci i młodzieży. ( org.: Pilski OZŻ /BPTiR ,,Ferajna” Poznań)

turnus II –11.07 – 24.07.

– Żeglarskie szkolenie podstawowe wg. programu Junga-Kadet i obóz żeglarski na uprawnienia
żeglarza jachtowego dla dzieci i młodzieży. ( org.: Pilski OZŻ /BPTiR ,,Ferajna” Poznań)

turnus III - 24.07. - 31.07.

- rezerwacja HOW Trzcianka

turnus IV –31.07. – 14.08.

- K.Ż. „Opty” Chodzież

turnus V -22.08. – 29.08.

- K.Ż. „Kotwica” Rogoźno

Uwaga : Użytkowanie bazy w Próchnówku wymaga szczegółowych uzgodnień w terminie do 31.03.2010 z Pilskim OZŻ. Obsady bosmanów poza terminami turnusów wyznacza i koordynuje Pilski OZŻ. Baza i Przystań POZŻ w Próchnówku czynna będzie w sezonie 2010 od 15.06 do 26.09.

Egzaminy na uprawnienia żeglarza jachtowego
- w terminach i miejscach na podstawie zgłoszeń organizatorów
szkolenia uzgodnionych z Pilskim OZŻ.

Artykuł ze strony BYTYŃ - Nieformalne Niestowarzyszenie miłośników żeglarstwa. Pilski Okręgowy Związek Żeglarstwa POZŻ
http://www.bytyn.trz.pl/