V Regaty śeglarskie o "Srebrną Szeklę Szwajcarii Chodzieskiej"

V Regaty Żeglarskie o "Srebrną Szeklę Szwajcarii Chodzieskiej"

W klasach: Omega sport , Omega standard i Finn
Chodzież 08-09.05.2010 r.
wyniki tutaj V_Regaty_Zeglarskie_o_srebrna_szekle.pdf
Artykuł ze strony BYTYŃ - Nieformalne Niestowarzyszenie miłośników żeglarstwa. Pilski Okręgowy Związek Żeglarstwa POZŻ
http://www.bytyn.trz.pl/