Wybrane podstawy prawne

Niektóre podstawy prawne z zakresu żeglarstwa

Ustawa z dnia 18-09-2001 r. Kodeks morski. (Dz. U. Nr 138, poz. 1545)

Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks morski. (Dz. U. Nr 138, poz. 1546)

Ustawa z dnia 21-12-2000r. o żegludze śródlądowej. (Dz. U. Nr 5 z dnia 24.01.2001 r. poz. 44)

Ustawa z dnia 5 lutego 1997 r. Nr 9 Poz. 44
Ustawa określa zasady tworzenia podmiotów zarządzających portami i przystaniami morskimi, ich organizację i funkcjonowanie.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12-09-1997 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa (Dz. U. Nr 112 z dnia 24.09.1997r poz. 729)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6-05-1997 w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne. (Dz. U. Nr 57, poz. 358)

Wszystkie publikacje dostępne są na stronie www.abc.com.pl

Artykuł ze strony BYTYŃ - Nieformalne Niestowarzyszenie miłośników żeglarstwa. Pilski Okręgowy Związek Żeglarstwa POZŻ
http://www.bytyn.trz.pl/