Regulamin GPJBPW

Celem przeprowadzenia klasyfikacji GPJBPW jest wyłonienie najlepszych sterników w grupie jachtów kabinowych i w grupie omegi

1. Współzawodnictwo prowadzone jest w klasach:
Omega Standard
Omega Sport
Spark
Orion
Sasanka
Turystyczno - regatowa
Prowadzona będzie klasyfikacja w każdej z klas oddzielnie, ostateczna klasyfikacja zostanie obliczona w 2 grupach: kabinowa i omega. Puchary zostaną przyznane w grupie KABINOWEJ i w OMEGA.
2. Punktacja obejmuje tylko te regaty, które zostały zaznaczone w Kalendarzu Imprez POZŻ. Klasyfikowane są wszystkie imprezy na j. Bytyń.
3. Klasyfikacja obejmuje sterników. Zmiana jachtu nie wyklucza kwalifikacji w innej klasie, jednakże może kwalifikować się o­n do GPJBPW tylko z jednej grupy (kabinowa lub omega) - decyduje zajęte miejsce, a gdy to nie rozstrzyga to miejsce zajęte w Mistrzostwach okręgu jest decydujące.
4. W klasyfikacji GPJBPW zwycięża ten sternik, który uzyskał najwięcej punktów w swojej grupie. W przypadku równej liczby punktów o zajętym miejscu w klasyfikacji decyduje liczba punktów uzyskana na regatach o Mistrzostwo Okręgu. Jeżeli mimo to remis pozostaje, to sternicy zajmują określone miejsce ex equo.
5. Punkty GPJBPW przyznaje się tylko tym sternikom, którzy zostali sklasyfikowani w regatach. Warunkiem koniecznym klasyfikacji w regatach jest ukończenie co najmniej jednego wyścigu.
6. Warunkiem koniecznym uzyskania punktów GPJBPW jest start co najmniej 3 łódek w klasie (warunek klasy wynikający z zarządzenia POZŻ).
7. Punktacja odbywać się będzie wg. wzoru:
liczba punktów GPJB za jedne regaty = liczba sklasyfikowanych sterników w danej klasie - zajęte miejsce + 8 punktów.
Inaczej, ostatni sklasyfikowany sternik otrzymuje 8 punktów, przedostatni: 9, ... pierwszy - tyle punktów, jaka była liczba sklasyfikowanych + 7.
8. Do klasyfikacji końcowej GPJBPW zalicza się wszystkie punkty uzyskane przez danego sternika w swojej grupie.
9. Podział na klasy odbywać się będzie zgonie z zaleceniami POZŻ.
10. Łączenie klas w regatach jest dopuszczalne, ale pod warunkiem równoczesnego prowadzenia klasyfikacji zgodnie z podziałem na klasy wg punktu 1.
11. Zezwala się na używanie żagli zgodnie z warunkami uczestnictwa w danych regatach.
12. W przypadku klasy Omega certyfikaty jachtów regatowych PZŻ dla łodzi startujących w klasie Sport nie są wymagane, podobnie jak stickery na kadłubach.
13. Regaty GPJBPW są regatami sportowo-rekreacyjnymi zgodnie z przepisami PZŻ.
14. Organizatorów regat ujętych w klasyfikacji GPJBPW zobowiązuje się do stosowania ujednoliconej instrukcji żeglugi.
15. Dyskwalifikacje z GPJBWP:
- jeżeli jacht zostanie zdyskwalifikowany z powodów technicznych (protest techniczny) z którychkolwiek regat uwzględnionych w punktacji GBJBWP
- jeżeli sternik będzie startował w więcej niż jedna klasa podczas jednych regat
- Jeżeli zgłoszony sternik nie będzie faktycznie osobiście prowadził jachtu.
16. Komisja GPJBPW nie przyjmuje protestów technicznych.
17. Komisja GPJBPW nie organizuje i nie przeprowadza żadnych regat, a punktacja obliczana jest na podstawie oficjalnych wyników z każdych regat.
18. Tabela wyników, w miarę możliwosci na bieżąco będzie publikowana na naszej stronie www.bytyn.trz.pl

Skład grupy KABINOWEJ Spark, Orion, Sasanka, Turystyczno - regatowa
Skład grupy OMEGA: Omega Standard, Omega Sport

Uzasadnienie:
Przyjęty sposób klasyfikacji w sposób dynamiczny premiuje sterników w zależnosci od stopnia trudnosci każdych z regat, gdzie podstawowym czynnikiem jest ilosć starujacych załóg.

Artykuł ze strony BYTYŃ - Nieformalne Niestowarzyszenie miłośników żeglarstwa. Pilski Okręgowy Związek Żeglarstwa POZŻ
http://www.bytyn.trz.pl/