POZŻ Piła Dane kontaktowe

Pilski Okręgowy Związek Żeglarski utworzony został 11 stycznia 1976 na I Sejmiku w Pile w którym brali udział delegaci 14 - tu klubów założycielskich. Już od 1972 roku czyli przed reformą administracyjną kraju działała- jako zalążek przyszłego OZŻ - Rada Koordynacyjna Klubów Żeglarskich Północnej Wielkopolski w skład której wchodzili Prezesi, Komandorzy klubów z Chodzieży, Piły, RogoĽna, Trzcianki, Wągrowca i Złotowa. Głównym celem działalności Rady była organizacja lokalnych regat i szeroko rozumiana promocja rozwoju różnych form żeglarstwa.Rada realizowała swoje zadania w porozumieniu z Poznańskim Okręgowym Związkiem Żeglarskim który działał na obszarze ówczesnego Województwa Poznańskiego.

Wraz z powstaniem Województwa Pilskiego i włączeniem do tej jednostki administracyjnej Pojezierza Wałeckiego znanego z pięknych akwenów ww. Rada rozwiązuje się i aktywną działalność rozpoczyna Pilski Okręgowy Związek Żeglarski, początkowo z siedzibą w Chodzieży a następnie ( od 1978 roku) w Pile. Pierwszym Prezesem Pilskiego OZŻ został Andrzej Radomski - działacz Chodzieskiego Klubu Żeglarskiego LOK .

Pełna nazwa:
Pilski Okręgowy Związek Żeglarski z siedzibą w Chodzieży
ul. Żeromskiego 33 ; 64-800 Chodzież
NIP: 764-12-11-295
Konto: 40 1940 1076 3068 0072 0000 0000

Dane do korespondencji:
Pilski OZŻ
skr.pocz.25
64-800 Chodzież

Biuro Pilskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego:
Czynne we wtorki i czwartki w godz. 16:30-18:00
Przystań Klubu Żeglarskiego „OPTY” nad jez. Miejskim
ul. Staszica ; 64-800 Chodzież

Kontakt:
Dariusz Gościński Tel. 501 737 655
Aleksandra Gościńska Tel. 502 239 953 lub
Tel/Fax. 067 2810183 (Komunikacja Miejska Chodzież od 8:00 do 15:00)

Pilski Okręgowy Związek Żeglarski - skład osobowy władz śśąstatutowych (kadencja 2013-2016 ) wybranych podczas X Sejmiku Pilskiego OZŻ. ( Chodzież 20.01.2013)

Zarząd


Prezes

Dariusz Gościński
tel . kom. 501 737 655 e-mail : d.goscinski@hotmail.com

Wiceprezes ds. Żeglarstwa Morskiego. I Zastępca Prezesa.

Jarosław Gawrysiak
kom. 605 599 363
email: jargaw@op.pl

Wiceprezes ds. Sportu

Joanna Budasz
tel. kom. 609 405 895
email: joannabudasz@tlen.pl

Wiceprezes ds. Turystyki i
Ekologii

Michał Radzik
tel. kom. 606 612 925
e-mail : michalradzik@gmail.com

Wiceprezes ds. Technicznych i Informatycznych

Andrzej Kotwicki
tel . kom. 604603174
e-mail : admin@trz.pl

Skarbnik

Aleksandra Gościńska
tel . kom. 502 239 953
e-mail : a.goscinska@wp.pl

Sekretarz

Hieronim Kubik
tel . kom. 515 227 463
e-mail : kh24@wp.pl

Członek Zarządu – Pełnomocnik ds. kontaktów z mediami

Andrzej Radomski
tel . kom. 600 359 136
e-mail : armator2@op.pl

Komisja Rewizyjna


Przewodniczący

Wojciech Kochanek
64-920 Piła ul. ¦niadeckich 24a/18
tel. 067 / 215 10 58 lub 213 81 47 lub 213 23 45
kom. 502 430 950

Wiceprzewodniczący

Przemysław Lasota
tel. kom. 505 755 625
e-mail: przemek240@poczta.onet.pl

Sekretarz

Mirosław Jańczak
tel. kom. 604 851 719
e-mail: klubogniwo@wp.pl

Okręgowy Sąd Związkowy Pilskiego OZŻ


Przewodniczący

Cezary Grugiel
tel. 607307955
e-mail : cgrugiel@wp.pl

Wiceprzewodniczący

Wojciech Śmigel
e-mail : wojciechsmigel@wp.pl

Członek

Bogdan Radtke
e-mail: radtke@vp.pl

Członek

Robert Maćkowiak
e-mail: robert.mackowiak@gmail.com

Członek

Małgorzata Radziuk
e-mail: radziuk1@op.pl

Członek

Winicjusz Birecki
e-mail: winicjusz.birecki@gmail.com

Artykuł ze strony BYTYŃ - Nieformalne Niestowarzyszenie miłośników żeglarstwa. Pilski Okręgowy Związek Żeglarstwa POZŻ
http://www.bytyn.trz.pl/