Puchar POZŻ 2006 regulamin

 1. Współzawodnictwo prowadzone jest w klasach: Omega – Standard i Sport Kabinowa –Spark, Orion, Sasanka, Turystyczno - Regatowa Prowadzona będzie klasyfikacja w każdej z klas oddzielnie, ostateczna klasyfikacja zostanie obliczona w 2 grupach: kabinowa i omega. Puchary zostaną przyznane w grupie KABINOWEJ i w OMEGA.
 2. Punktacja obejmuje tylko te regaty, które zostały zaznaczone w Kalendarzu Imprez POZŻ, a termin ich nie uległ zmianie.
 3. Klasyfikacja obejmuje sterników. Zmiana jachtu nie wyklucza kwalifikacji w innej klasie, jednakże może kwalifikować się o­n do Pucharu POZŻ tylko z jednej grupy (kabinowa lub omega) - decyduje zajęte miejsce, a gdy to nie rozstrzyga to miejsce zajęte w Mistrzostwach okręgu jest decydujące.
 4. W klasyfikacji Pucharu POZŻ zwycięża ten sternik, który uzyskał najwięcej punktów w swojej grupie. W przypadku równej liczby punktów o zajętym miejscu w klasyfikacji decyduje liczba punktów uzyskana na regatach o Mistrzostwo Okręgu. Jeżeli mimo to remis pozostaje, to sternicy zajmują określone miejsce ex equo.
 5. Punkty Pucharu POZŻ przyznaje się tylko tym sternikom, którzy zostali sklasyfikowani w regatach. Warunkiem koniecznym klasyfikacji w regatach jest ukończenie co najmniej jednego wyścigu.
 6. Warunkiem koniecznym uzyskania punktów Pucharu POZŻ jest start co najmniej 3 łódek w klasie (warunek klasy wynikający z zarządzenia POZŻ).
 7. Punktacja odbywać się będzie wg. wzoru: liczba punktów Pucharu POZŻ za jedne regaty = liczba sklasyfikowanych sterników w danej klasie - zajęte miejsce + 8 punktów. Inaczej, ostatni sklasyfikowany sternik otrzymuje 8 punktów, przedostatni: 9, ... pierwszy - tyle punktów, jaka była liczba sklasyfikowanych + 7.
 8. W klasie OMEGA wszystkie regaty odbywające się na innych akwenach niż jezioro Bytyń posiadają współczynnik 1,5 ( oznacza to, że suma pkt. uzyskanych wg wzoru mnożona jest przez 1,5)
 9. Do klasyfikacji końcowej Pucharu POZŻ zalicza się wszystkie punkty uzyskane przez danego sternika w swojej grupie.
 10. Podział na klasy odbywać się będzie zgonie z zaleceniami POZŻ.
 11. Łączenie klas w regatach jest dopuszczalne, ale pod warunkiem równoczesnego prowadzenia klasyfikacji zgodnie z podziałem na klasy wg punktu 1.
 12. Zezwala się na używanie żagli zgodnie z warunkami uczestnictwa w danych regatach.
 13. W przypadku klasy Omega certyfikaty jachtów regatowych PZŻ dla łodzi startujących w klasie Sport nie są wymagane, podobnie jak stickery na kadłubach.
 14. Regaty Pucharu POZŻ są regatami sportowo-rekreacyjnymi zgodnie z przepisami PZŻ.
 15. Organizatorów regat ujętych w klasyfikacji Pucharu POZŻ zobowiązuje się do stosowania ujednoliconej instrukcji żeglugi.
 16. Dyskwalifikacje z Pucharu POZŻ - Jeżeli zgłoszony sternik nie będzie faktycznie osobiście prowadził jachtu.
 17. Komisja Pucharu POZŻ nie przyjmuje protestów technicznych.
 18. Za wyliczenie odpowiedniego przelicznika w klasie Turystyczno-Regatowej odpowiedzialny jest Sędzia Główny Regat.
 19. Jachty (lub sternicy) startujące w Pucharze POZŻ muszą posiadać Ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej.
 20. Tabela wyników, w miarę możliwosci na bieżąco będzie publikowana na stronie www.bytyn.trz.pl
Artykuł ze strony BYTYŃ - Nieformalne Niestowarzyszenie miłośników żeglarstwa. Pilski Okręgowy Związek Żeglarstwa POZŻ
http://www.bytyn.trz.pl/